Skyddsrum

Vet du vart du hittar skyddsrum vid krisläge?

När larmet går

Uppsök skyddsrum vid nödsignal

Du tillhör inget speciellt skyddsrum utan uppsöker det närmast tillgängliga skyddsrummet om en krissituation uppstår och rikslarmet går. 

Här hittar du närmaste skyddsrum

Vad är skyddsrum?

Ett skyddsrum är en strukturerad och förstärkt plats eller byggnad avsedd att erbjuda skydd och säkerhet för människor under olika typer av nödsituationer. Dessa nödsituationer kan inkludera krig, naturkatastrofer, terroristattacker eller andra farliga händelser. Skyddsrummen är utformade för att ge skydd mot olika risker, inklusive explosioner, strålning, kemiska och biologiska hot, samt skadlig luftförorening.
Ett skyddsrum kan vara av olika storlek och komplexitet, från små skyddsrum i bostadshus till större offentliga skyddsrum och underjordiska anläggningar. De är vanligtvis utrustade med ventilationssystem för att filtrera och rena luften, förnödenheter som mat och vatten, medicinsk utrustning och nödvändiga verktyg för överlevnad. Skyddsrummen är också konstruerade för att vara strukturellt stabila och motstå påverkan från yttre hot.