VET DU VAD DU SKA GÖRA

Om krisen eller kriget kommer

Se till att vara väl förberedd i krisläge

Vid en allvarlig störning i samhället MÅSTE DU SJÄLV ha en hemberedskap och själv kunna ordna vatten, mat och värme. Köp vevradio, krislåda och nödproviant ifall det skulle bli krig i Sverige. 

Hemberedskap

Du ska kunna klara dig själv utan samhällets hjälp i en vecka . Det är hemberedskap.

Krislåda

Förbered en krislåda hemma, så hjälper du inte bara ditt eget hushåll utan avlastar även samhället vid krisläge.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig.

ID-handlingar

I en krissituation som t.e.x krig är det viktigt att man har med sig ID-handlingar.

Om kriget kommer

Högsta beredskap

Högsta beredskap betyder krig eller omedelbar risk för krig. 

 

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv och beredskapslarm kan användas. 

 

Beredskapslarmet är en varningssignal med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

 

Ditt Ansvar vid krig

Särskilda lagar

Ladda ner Appen

Ordna Krislåda

Beredskapslarmet

Skyddsrum

Fullmaktslagar

Andra lagar gäller vid krigsfara

Riksdagen har beslutat om ett antal lagar som ska stärka landets totalförsvar under krig eller krigsfara, så kallade fullmaktslagar. Riksdagen har delegerat till regeringen att besluta om när fullmaktslagarna ska användas. Beslutet fattas genom att regeringen antar en förordning.

phone-icon.png
112

Nödnummer

phone-icon.png
114 14

Polisen

phone-icon.png
1177

Sjukvårdsrådgivning

phone-icon.png
113 13

Krisinformation

Vill du hjälpa till?

Hemvärnet ingår i det svenska försvaret. Alla som är mellan 18-47 år och svenska medborgare kan göra en ansökan om att gå med i hemvärnet. Som hemvärnssoldat kan du hjälpa till vid naturkatastrofer och vid skogsbränder, söka efter försvunna personer och bli soldater i krig.

Krisberedskap

Sveriges försvar

Totalförsvar

All verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. 

Process

VID STORA OLYCKOR & KRISER

Sveriges nationella informationsnummer

Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser eller om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

phone-icon.png
113 13

Frågor & Svar

Mat, vatten

Det är viktigt att ha extra mat hemma som ger tillräckligt med energi. Använd hållbar mat som kan tillagas snabbt, kräver liten mängd vatten eller som kan ätas utan tillagning.

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Räkna med minst tre liter per vuxen och dygn. Om du är osäker på kvaliteten behöver du kunna koka vattnet. Om toaletten inte fungerar kan du ta kraftiga plastpåsar och placera i toalettstolen.

Om elen försvinner under en kall årstid kommer bostaden snabbt att bli kall. Samlas i ett rum, häng filtar för fönstren och täck golvet med mattor. Tänk på brandfaran. Släck alla ljus innan ni somnar. Vädra regelbundet för att få in syre.

Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information från framför allt Sveriges Radio P4. Du behöver också kunna följa mediernas rapportering, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.

Om det blir krig kanske inte korten fungerar och man kan inte ta några lån. Därför kan det vara bra att ha kontanta pengar undanstoppade.